3 ОУ Братя Миладинови - Гоце Делчев

Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2015-11-16 13:27:29Последна промяна: 2016-12-13 13:33:47
ID номер: 9047670 Статус: възложена

„Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на готови ястия или кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І до V клас в Трето основно училище „Братя Миладинови”, град Гоце Делчев Обособена позиция 2: Доставка на индивидуално опакована храна – закуска (и / или плод, и или мляко /чай/, включително млечно- кисели продукти) за учениците от І до ІV клас в Трето основно училище „Братя Миладинови”, град Гоце Делчев Договорът за доставка на храна е за срок от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001766
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Гоце Делчев
Прогнозна стойност: 62000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-25 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-16 13:27:29
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-11-16 13:27:29
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-16 13:27:29
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-11-16 13:27:29
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-07 17:00:00
 • Решение на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-07 17:00:00
 • Сключен договор за закуска

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 15:00:00
 • Сключен договор за обяд

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 15:00:00
 • Информация за извършени плащания - 30.01.2016 г. - закуска

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-30 13:32:29
 • Информация за извършени плащания - 30.01.2016 г. - обяд

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-30 13:32:29
 • Информация за извършени плащания - 09.03.2016 г. - закуска

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-09 13:33:44
 • Информация за извършени плащания - 09.03.2016 г. - обяд

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-09 13:33:44
 • Информация за извършени плащания - 01.04.2016 г. - закуска

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 13:35:11
 • Информация за извършени плащания - 01.04.2016 г. - обяд

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 13:35:11
 • Информация за извършени плащания - 28.04.2016 г. - закуска

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 13:36:06
 • Информация за извършени плащания - 28.04.2016 г. - обяд

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 13:36:06
 • Информация за извършени плащания - 03.06.2016 г. - закуска

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-03 13:37:13
 • Информация за извършени плащания - 03.06.2016 г. - обяд

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-03 13:37:13