3 ОУ Братя Миладинови - Гоце Делчев

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9047670статус: възложена

Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-25 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-16 13:27:29
ID номер: 9046542статус: възложена

Доставка на компресиран природен газ за нуждите на Трето основно училище „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-16 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-07 14:53:05
ID номер: 9036655статус: възложена

Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-05 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-26 15:12:00
ID номер: 9034394статус: възложена

Доставка на компресиран природен газ за нуждите на Трето основно училище „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-10-06 15:49:07
ID номер: 9033913статус: възложена

Доставка на готови ястия или кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене в Трето основно училище „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев

Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-01 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-09-23 16:00:54