Общински Транспорт Русе ЕАД

„Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства по 2 обособени позиции : Обособена позиция № 1 „Доставка на 10 (+/- 1) метрови електробуси, доставка и монтаж на зарядни станции“ и Обособена позиция № 2 "Доставка на 12 (+/- 1) метрови тролейбуси“, в рамките на проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

Дата и час на публикуване: 2019-10-08 13:13:15
АОП номер: 05549-2019-0004 Статус: приключена

„Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства по 2 обособени позиции :
Обособена позиция № 1 „Доставка на 10 (+/- 1) метрови електробуси, доставка и монтаж на зарядни станции“ и
Обособена позиция № 2 "Доставка на 12 (+/- 1) метрови тролейбуси“,
в рамките на проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

Индивидуален номер на процедурата: 0005543
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34000000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: НИКОЛА КИБРИТЕВ
 • Телефон/и за контакт: 0359 82881788
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:12:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346465
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:12:34
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:12:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:12:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346475
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:12:40
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:12:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за подготовка на офертите

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:12:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346480
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:12:43
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:12:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:12:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346489
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:12:47
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:12:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по Обособена позиция 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:12:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346498
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:12:50
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:12:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика по обособена позиция 1

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:12:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346500
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:12:54
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:12:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика по обособена позиция 2

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:12:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346503
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:12:57
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:12:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на Предложение за изпълнение на поръчката в част обособена позиция 1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:13:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346510
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:13:00
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:13:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на Предложение за изпълнение на поръчката в част по обособена позиция 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:13:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346516
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:13:03
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:13:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на Ценово предложение - по обособена позиция 1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:13:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346524
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:13:07
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:13:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на Ценово предложение - по обособена позиция 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:13:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346530
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:13:10
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:13:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор по двете обособени позиции

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:13:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346533
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:13:14
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:13:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на Опис на съдържащите се в офертата документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:13:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346536
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:13:17
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:13:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:13:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346539
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:13:20
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:13:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на Банкова гаранция

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:13:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346543
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:13:23
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:13:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на Списък за извършени сходни дейности - представя се само при сключване на договор, от избрания изпълнител

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:13:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346549
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:13:27
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:13:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • еЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 14:13:30
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110346552
  Удостоверено време: 11.10.2019 14:13:30
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 11:13:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на постъпило запитване - 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 16:08:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111765784
  Удостоверено време: 04.11.2019 16:08:13
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 14:08:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване - 2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 16:09:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111765855
  Удостоверено време: 04.11.2019 16:09:05
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 14:09:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване - 3

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 16:09:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111765893
  Удостоверено време: 04.11.2019 16:09:40
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 14:09:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване - 4

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2019-11-05 15:29:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111805958
  Удостоверено време: 05.11.2019 15:29:46
  Удостоверено време по UTC: 05.11.2019 13:29:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване - 5

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2019-11-07 14:27:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111884047
  Удостоверено време: 07.11.2019 14:27:05
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2019 12:27:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване - 6

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2019-11-07 14:27:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111884077
  Удостоверено време: 07.11.2019 14:27:34
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2019 12:27:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 12:18:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125052279
  Удостоверено време: 01.06.2020 12:18:14
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 09:18:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 12:18:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125052288
  Удостоверено време: 01.06.2020 12:18:20
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 09:18:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-07-01 14:55:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127405840
  Удостоверено време: 01.07.2020 14:55:28
  Удостоверено време по UTC: 01.07.2020 11:55:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-09 12:29:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127967540
  Удостоверено време: 09.07.2020 12:29:14
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2020 09:29:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Прокотол 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-09 12:29:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127967631
  Удостоверено време: 09.07.2020 12:29:20
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2020 09:29:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад по чл.60 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-09 12:29:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127967695
  Удостоверено време: 09.07.2020 12:29:24
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2020 09:29:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране по ОП 1

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2020-07-09 12:29:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127967763
  Удостоверено време: 09.07.2020 12:29:28
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2020 09:29:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на ОП 2

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2020-07-09 12:29:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127967853
  Удостоверено време: 09.07.2020 12:29:34
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2020 09:29:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за невъзложена поръчка по ОП 2

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 11:24:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129341808
  Удостоверено време: 27.07.2020 11:24:22
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 08:24:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-01 14:50:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133618858
  Удостоверено време: 01.10.2020 14:50:20
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2020 11:50:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка по Обособена позиция 1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-10-01 14:50:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133618861
  Удостоверено време: 01.10.2020 14:50:24
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2020 11:50:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
  Дата и час на публикуване: 2020-12-14 14:52:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000138336264
  Удостоверено време: 14.12.2020 14:52:32
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2020 12:52:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-12-14 14:52:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000138336271
  Удостоверено време: 14.12.2020 14:52:35
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2020 12:52:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление за приключен договор

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2022-04-29 15:57:27
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000182113760
  Удостоверено време: 29.04.2022 15:57:27
  Удостоверено време по UTC: 29.04.2022 12:57:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори