ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ ЕАД

Доставка чрез покупка на употребявани тролейбуси категория М3 клас I за нуждите на Общински Транспорт Русе АД по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-05-15 11:07:24
АОП номер: 05549-2019-0003 Статус: отворена

Предмет на поръчката е покупка на употребявани тролейбуси за нуждите на „Общински Транспорт Русе“ АД. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – Доставка чрез покупка на пет броя употребявани тролейбуси категория М3 клас I; Обособена позиция №2 – Доставка чрез покупка на дванадесет броя употребявани тролейбуси категория М3 клас I с механична рампа за качване на инвалидни колички;

Индивидуален номер на процедурата: 0004953
Вид процедура за възлагане: Договаряне с предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 320000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34622300
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-15 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Александър Георгиев
  • Телефон/и за контакт: +359888860009
Документи