Топлофикация - Бургас ЕАД

Вътрешно конкурентен избор №19

Дата и час на публикуване: 2018-05-02 09:23:13
Документи
 • Покана №19

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-05-02 12:07:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082445251
  Удостоверено време: 02.05.2018 12:07:49
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2018 09:07:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад и протокол от комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-02 12:08:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082445279
  Удостоверено време: 02.05.2018 12:08:06
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2018 09:08:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-02 12:08:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082445292
  Удостоверено време: 02.05.2018 12:08:17
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2018 09:08:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори