Топлофикация - Бургас ЕАД

Строително-монтажни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни топлопроводи при планови и аварийни ремонти

Дата и час на публикуване: 2019-11-07 09:14:09
Статус: възложена

Извършване на строително-монтажни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни топлопроводи при планови и аварийни ремонти на Топлофикация - Бургас ЕАД. Топлопреносната мрежа е с диаметри от ДУ 50 до ДУ 700 мм, положена въздушно, канално и безканално. Дълбочината на полагане е от 0,6 до 4,00 метра. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя. В строително-монтажните работи трябва да бъдат вложени материали и оборудване отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Индивидуален номер на процедурата: 0005687
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 170000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45232140 „Строителни и монтажни работи по общо изграждане на главни тръбопроводи от разпределителна мрежа за централно градско отопление“
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-22 10:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев - по техническата част, Бистра Господинова - по документацията
 • Телефон/и за контакт: 056/871109, 056/871212
Документи
 • Обява за събиране на оферти на стойност по бл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-11-07 09:18:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111865672
  Удостоверено време: 07.11.2019 09:18:59
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2019 07:18:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на обществената поръчка

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2019-11-07 09:19:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111865715
  Удостоверено време: 07.11.2019 09:19:43
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2019 07:19:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-07 09:22:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111865876
  Удостоверено време: 07.11.2019 09:22:13
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2019 07:22:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо и ценово предложение за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-07 09:22:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111865926
  Удостоверено време: 07.11.2019 09:22:58
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2019 07:22:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-11-07 09:34:16
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111866567
  Удостоверено време: 07.11.2019 09:34:16
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2019 07:34:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-07 09:36:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111866724
  Удостоверено време: 07.11.2019 09:36:42
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2019 07:36:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удължаване на срока за получаване на оферти до 22.11.2019 г.

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-11-18 16:31:10
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112690674
  Удостоверено време: 18.11.2019 16:31:11
  Удостоверено време по UTC: 18.11.2019 14:31:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 09:29:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113385342
  Удостоверено време: 02.12.2019 09:29:13
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 07:29:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-23 11:37:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114791923
  Удостоверено време: 23.12.2019 11:37:35
  Удостоверено време по UTC: 23.12.2019 09:37:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори