Топлофикация - Бургас ЕАД

Строително-монтажни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни топлопроводи при планови и аварийни ремонти

Дата и час на публикуване: 2019-11-07 09:14:09
Статус: затворена

Извършване на строително-монтажни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни топлопроводи при планови и аварийни ремонти на Топлофикация - Бургас ЕАД. Топлопреносната мрежа е с диаметри от ДУ 50 до ДУ 700 мм, положена въздушно, канално и безканално. Дълбочината на полагане е от 0,6 до 4,00 метра. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя. В строително-монтажните работи трябва да бъдат вложени материали и оборудване отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Индивидуален номер на процедурата: 0005687
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 170000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45232140 „Строителни и монтажни работи по общо изграждане на главни тръбопроводи от разпределителна мрежа за централно градско отопление“
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-22 10:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев - по техническата част, Бистра Господинова - по документацията
  • Телефон/и за контакт: 056/871109, 056/871212
Документи