Топлофикация - Бургас ЕАД

Доставка на циркулационни помпи и ултразвукови топломери за абонатни станции на „Топлофикация-Бургас” ЕАД по две обособени позиции Обособена позиция №1 Доставка на циркулационни помпи за абонатни станции; Обособена позиция №2 Доставка на ултразвукови топломери за абонатни станции;

Дата и час на публикуване: 2019-02-25 14:34:56Последна промяна: 2019-02-25 14:34:39
ID номер: 9086011 Статус: възложена

Осигуряване на резервни уреди за текущо поддържане и ремонт на абонатните станции на „Топлофикация-Бургас” ЕАД, чреОписаните уреди трябва да съответстват на изискванията, залегнали в стандартите и наредбите, описани в настоящото техническото задание. Доставяните помпи и ултразвуковите топломери  следва да отговарят на техническите и метрологичните изисквания на действащото в България законодателство. Като правило всички стандарти, правила, наредби и закони приложими в България следва да бъдат спазвани, дори ако не са ясно изразени в техническата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0004706
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 65000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): Обособена позиция №1 CPV 42943700 „Отоплителни циркулационни помпи; Обособена позиция №2 CPV 38551000 „Уреди за измерване на енергия“
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-13 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев - по техническата част, Бистра Господинова - по документацията
 • Телефон/и за контакт: 056/871109, 056/871212
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-02-25 14:35:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095964058
  Удостоверено време: 25.02.2019 14:35:57
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2019 12:35:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява по чл.20, ал.2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-02-25 14:36:23
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095964084
  Удостоверено време: 25.02.2019 14:36:23
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2019 12:36:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-02-25 14:36:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095964113
  Удостоверено време: 25.02.2019 14:36:50
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2019 12:36:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за попълване-обособена позиция 1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-02-25 14:37:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095964134
  Удостоверено време: 25.02.2019 14:37:14
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2019 12:37:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за попълване -обособена позиция 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-02-25 14:37:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095964146
  Удостоверено време: 25.02.2019 14:37:33
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2019 12:37:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-02-25 14:37:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095964179
  Удостоверено време: 25.02.2019 14:37:56
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2019 12:37:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по обособена позиция №1

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 15:48:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096042031
  Удостоверено време: 26.02.2019 15:48:14
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 13:48:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение №1

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 15:50:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096043043
  Удостоверено време: 26.02.2019 15:50:11
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 13:50:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удължаване на срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-03-06 11:03:29
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096486418
  Удостоверено време: 06.03.2019 11:03:29
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2019 09:03:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-26 12:27:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097351163
  Удостоверено време: 26.03.2019 12:27:32
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2019 10:27:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-10 15:12:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098413184
  Удостоверено време: 10.04.2019 15:12:38
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2019 12:12:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-24 09:08:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099349590
  Удостоверено време: 24.04.2019 09:08:13
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2019 06:08:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори