Топлофикация Бургас ЕАД - град Бургас

„Инкасиране на суми за топлинна енергия и услуга дялово разпределение от клиентите на Топлофикация Бургас ЕАД”

Дата и час на публикуване: 2017-03-17 10:46:57Последна промяна: 2017-03-17 10:45:58
Статус: възложена

Предмет на поръчката: Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и услуга дялово разпределение от клиентите на "Топлофикация-Бургас" ЕАД, срещу възнаграждение /комисионна/, определена в процент или по скала. Изпълнителите събират сумите за услугите  от името на Възложителя, след което превеждат събраните суми по негова банкова сметка. Съобразно начина за събиране на сумите от клиентите, предметът на поръчката е обособен в  4(четири) позиции:

      Обособена позиция №1 „Инкасиране на суми в брой за консумирана топлинна енергия и услуга дялово разпределение в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя, със софтуер на Възложителя, чрез електронни каси свързани със собствен сървър, свързан със сървъра на Възложителя или електронни каси, свързани със сървъра на Възложителя /on-line/”.

      Обособена позиция №2 „Инкасиране на суми в брой за консумирана топлинна енергия и услуга дялово разпределение в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя, със софтуер на Възложителя, чрез електронни каси свързани със собствен сървър, свързан със сървъра на Възложителя или електронни каси, директно свързани със сървъра на Възложителя /on-line/, с директна оптична линия”.

      Обособена позиция №3 „Инкасиране на суми в брой за консумирана топлинна енергия и услуга дялово разпределение, без пряка връзка със сървъра на Възложителя, чрез интернет WEB-базирано приложение (достъпно в браузер), чрез използване на софтуер на Изпълнителя и издаване на касов бон по образец на Възложителя”.

      Обособена позиция №4 „Инкасиране на суми в брой за консумирана топлинна енергия и услуга дялово разпределение, без пряка връзка със сървъра на Възложителя, с ресурси на Изпълнителя, чрез обособени пунктове и електронни каси свързани със собствен сървър, с използване на софтуер на Изпълнителя и издаване на касов бон по образец на Възложителя”. 

Индивидуален номер на процедурата: 0002109
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 68300.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79941000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-31 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Сергай Ганев, Бистра Господинова
 • Телефон/и за контакт: 056 860099;056 860100
Документи
 • Заповед за откриване на процедура по чл.20, ал.3 ЗОП

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 10:44:27
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068271866
  Удостоверено време: 17.03.2017 10:44:27
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 08:44:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 10:44:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068271877
  Удостоверено време: 17.03.2017 10:44:38
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 08:44:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 10:44:50
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068271880
  Удостоверено време: 17.03.2017 10:44:50
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 08:44:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 10:44:59
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068271896
  Удостоверено време: 17.03.2017 10:44:59
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 08:44:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор-проект по ОП1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 10:45:07
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068271903
  Удостоверено време: 17.03.2017 10:45:07
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 08:45:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор-проект по ОП2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 10:45:11
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068271906
  Удостоверено време: 17.03.2017 10:45:11
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 08:45:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор-проект по ОП3

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 10:45:15
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068271912
  Удостоверено време: 17.03.2017 10:45:15
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 08:45:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор-проект по ОП4

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 10:45:21
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068271918
  Удостоверено време: 17.03.2017 10:45:21
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 08:45:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение по постъпило запитване

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-21 16:23:40
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068444987
  Удостоверено време: 21.03.2017 16:23:40
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2017 14:23:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удължаване на срока за събиране на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-03-27 16:38:05
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068674045
  Удостоверено време: 27.03.2017 16:38:05
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2017 13:38:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на постъпили оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-04-03 07:50:06
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068918597
  Удостоверено време: 03.04.2017 07:50:06
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2017 04:50:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисията 05.04.17 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-10 10:52:00
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069220036
  Удостоверено време: 10.04.2017 10:52:00
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2017 07:52:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-10 10:53:48
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069220102
  Удостоверено време: 10.04.2017 10:53:48
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2017 07:53:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори