Топлофикация - Бургас ЕАД

Изработка и доставка на два броя ръкавни филтри с общ обемен дебит 60 000 м3/h

Дата и час на публикуване: 2019-06-14 11:20:49
АОП номер: 00937-2019-0006 Статус: възложена

Филтърните инсталации са предназначена за очистване на димни газове с дебит до 60000m/ч, с висока концентрация на сажди, отделяни от водогреен котел за изгаряне на биомаса (дървен чипс, пелети, слънчогледова люспа). Устройството на ръкавните филтри да се състои от корпус с формата на правоъгълен паралелепипед, разделен от решетка, която разделя камерите за чист и запрашен газ. Вертикални прегради да го разделят на три отделни секции. На входа и изхода на всяка секция да има възможност за монтиране на клапа с ръчно управление. Скелета на ръкавите да е от телена конструкция завършваща в горния край с дифузор. В долния край корпусът да завършва с пирамидалнен бункер със сервизни люкове. Двата филтъра ще бъдат поставени един до друг с обща обслужваща площадка между тях. Филтрите следва да се обезпечат с резервни части. Доставката на резервните части да бъде до 5 работни дни при нужда и подадена заявка от Възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0005032
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 155000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 42514000-„Машини и устройства за филтрация или пречистване на газове“
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-05 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев - по техническата част, Бистра Господинова - по документацията
  • Телефон/и за контакт: 056/871109, 056/871212
Документи