Община Тетевен

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилнa жилищнa сградa на територията на община Тетевен: Многофамилна жилищна сграда - Блок "Обединение" с административен адрес: град Тетевен, ул. „Мария Михайлова” № 2”

Дата и час на публикуване: 2017-03-22 16:16:00Последна промяна: 2017-03-22 16:15:44
ID номер: 9062577 Статус: приключена

Предметът на настоящата поръчка обхваща следните дейности: Дейност 1: - Оценка на съответствие на инвестиционните проекти на многофамилна жилищна сграда, одобрена за участие в "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", в това число и на съответствието на инвестиционния проект в част енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение; 

Дейност 2 - Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, одобрена за финансиране по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Индивидуален номер на процедурата: 0002120
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 19946.78 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71520000;71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-29 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тони Стоев - Зам. кмет на Община Тетевен
 • Телефон/и за контакт: 0678/52200, в.212
Документи
 • Обява №3/22.03.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 16:37:49
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068495292
  Удостоверено време: 22.03.2017 16:37:49
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 14:37:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 16:38:16
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068495310
  Удостоверено време: 22.03.2017 16:38:16
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 14:38:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 16:39:03
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068495336
  Удостоверено време: 22.03.2017 16:39:03
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 14:39:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 16:39:03
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 16:39:03
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 15:06:42
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069272527
  Удостоверено време: 11.04.2017 15:06:42
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 12:06:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №212 от 12.05.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 10:57:35
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070469065
  Удостоверено време: 23.05.2017 10:57:35
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 07:57:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори