Община Тетевен

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилнa жилищнa сградa на територията на община Тетевен: Многофамилна жилищна сграда - Блок "Обединение" с административен адрес: град Тетевен, ул. „Мария Михайлова” № 2”

Дата и час на публикуване: 2017-02-10 14:43:17Последна промяна: 2017-02-10 14:46:14
ID номер: 9061354 Статус: прекратена

Предмета на настоящата поръчка обхваща следните дейности: Дейност 1 - Оценка на съответствие на инвестиционните проекти на многофамилна жилищна сграда, одобрена за участие в "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", в това число и на съответствието на инвестиционния проект в част енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение; Дейност 2 - Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, одобрена за финансиране по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". 

Индивидуален номер на процедурата: 0001953
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 19946.78 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71520000;71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-20 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тони Стоев
 • Телефон/и за контакт: 0678/52200, в.228
Документи
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-02-10 14:36:51
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066546784
  Удостоверено време: 10.02.2017 14:36:51
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2017 12:36:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-10 14:37:25
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066546822
  Удостоверено време: 10.02.2017 14:37:25
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2017 12:37:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-10 14:37:57
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066546854
  Удостоверено време: 10.02.2017 14:37:57
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2017 12:37:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-02-10 14:38:51
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066546912
  Удостоверено време: 10.02.2017 14:38:51
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2017 12:38:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-02-10 14:42:47
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066547166
  Удостоверено време: 10.02.2017 14:42:47
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2017 12:42:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за прекратяване на възлагането на обществената поръчка

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 11:15:54
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068273486
  Удостоверено време: 17.03.2017 11:15:54
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 09:15:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори