Община Тетевен

Основен и текущ ремонт на основно училище „Георги Бенковски", с. Черни Вит, Община Тетевен

Дата и час на публикуване: 2016-10-03 15:00:00Последна промяна: 2016-12-13 12:35:08
ID номер: 9057082 Статус: приключена

Основен и текущ ремонт на основно училище „Георги Бенковски", с. Черни Вит, Община Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001761
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 101658.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45214210
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-18 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 15:00:00
 • Информация за събиране на оферти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 15:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 15:00:00
 • Количествено стойностна сметка на обект основен ремонт покрив на сграда, салон към ОУ с. Черни Вит

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 15:00:00
 • Количествено стойностна сметка на обект текущ ремонт на умивалня и тоалетни в ОУ с. Черни Вит.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 15:00:00
 • Количествено стойностна сметка на обект частичен ремонт на сграда ОУ с. Черни Вит.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 15:00:00
 • Количествено стойностна сметка на обект частичен ремонт сграда на общежитие към ОУ с. Черни Вит

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 15:00:00
 • Съобщение до всички заинтересовани за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за участие в обществена поръчка

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 15:00:00
 • Протокол от работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-18 17:00:00
 • Договор №627 от 30.11.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-30 15:00:00