Община Тетевен

Разработване на анализ за социално-икономическите ползи за развитието на Община Тетевен и устойчивостта на инвестицията и финансов анализ по проектни предложения

Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:00:00Последна промяна: 2016-12-13 12:11:11
ID номер: 9056426 Статус: приключена

Разработване на анализ за социално-икономическите ползи за развитието на Община Тетевен и устойчивостта на инвестицията и финансов анализ по проектни предложения по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за обекти: 1. „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово”, Община Тетевен“; 2. „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец” – гр. Тетевен, ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001759
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 55000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79400000, 71321100
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-19 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:00:00
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:00:00
 • Приложение към техническата спецификация - Насоки за изготвяне на финансов анализ

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-21 15:00:00
 • Договор №483 от 26.09.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-26 15:00:00