Община Тетевен

Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение „Ремонт на СОУ „Георги Бенковски“ в гр. Тетевен” за кандидатстване на община Тетевен по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и последващо управление и отчитане на дейностите по одобрения проект

Дата и час на публикуване: 2016-08-12 15:00:00Последна промяна: 2016-12-13 11:55:58
ID номер: 9055290 Статус: възложена

Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение „Ремонт на СОУ „Георги Бенковски“ в гр. Тетевен” за кандидатстване на община Тетевен по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и последващо управление и отчитане на дейностите по одобрения проект

Индивидуален номер на процедурата: 0001757
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 35560.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79400000, 79411000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-22 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 15:00:00
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 15:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 15:00:00
 • Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 15:00:00
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 17:00:00
 • Договор №455 от 16.09.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-16 15:00:00