Община Тетевен

Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ за обекти: 1. „Рехабилитация на общински път LOV 1116, Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово”, Община Тетевен; 2. „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен

Дата и час на публикуване: 2016-08-04 15:00:00Последна промяна: 2016-12-13 10:33:19
ID номер: 9054999 Статус: приключена

Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ за обекти: 1. „Рехабилитация на общински път LOV 1116, Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово”, Община Тетевен; 2. „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001752
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 30000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 73200000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-16 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-04 15:00:00
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-08-04 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-04 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-08-04 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-04 15:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-04 15:00:00
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-08-11 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-26 17:00:00
 • Договор №474

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-19 15:00:00