Община Тетевен

Планиране на дейности в горските територии и изработи горскостопански карти, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - общинска собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Рибарица”, собственост на община Тетевен, с обща площ 7 869,4 ха.

Дата и час на публикуване: 2016-08-04 15:00:00Последна промяна: 2016-12-13 10:20:47
ID номер: 9054993 Статус: възложена

Планиране на дейности в горските територии и изработи горскостопански карти, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - общинска собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Рибарица”, собственост на община Тетевен, с обща площ 7 869,4 ха.

Индивидуален номер на процедурата: 0001751
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 41921.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 77231400
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-16 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-04 15:00:00
 • Информация за събиране на оферти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-08-04 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-04 15:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-04 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-08-04 15:00:00
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-08-11 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-23 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-01 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-26 15:00:00