Община Тетевен

Изпълнение на периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Общинска администрация – Тетевен и второстепенните разпоредители с бюджет в Община Тетевен, включително и по проекти, финансирани по европейски програми

Дата и час на публикуване: 2016-06-06 15:00:00Последна промяна: 2016-12-13 10:00:22
ID номер: 9053486 Статус: възложена

Изпълнение на периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Общинска администрация – Тетевен и второстепенните разпоредители с бюджет в Община Тетевен, включително и по проекти, финансирани по европейски програми

Индивидуален номер на процедурата: 0001749
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 40000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30192000, 30197000, 30199000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-14 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 15:00:00
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 15:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-30 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-20 15:00:00