Община Тетевен

Избор на оператор на Претоварна станция за твърди битови отпадъци на Община Тетевен

Дата и час на публикуване: 2016-05-13 15:00:00Последна промяна: 2017-02-27 13:36:50
ID номер: 9053179 Статус: приключена

Избор на оператор на Претоварна станция за твърди битови отпадъци на Община Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001747
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 70000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-05-13 15:00:00
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-05-13 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-05-13 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-05-13 15:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-13 15:00:00
 • Съобщение за удължаване на срока за събиране на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-05-17 13:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-06 17:00:00