Община Тетевен

Изготвяне на технически проекти и последващо осъществяване на авторски надзор

Дата и час на публикуване: 2016-08-10 15:00:00Последна промяна: 2016-12-13 11:29:22
АОП номер: 00037-2016-0009 Статус: възложена

Изготвяне на технически проекти и последващо осъществяване на авторски надзор

Индивидуален номер на процедурата: 0001755
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 94000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 70000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-31 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-10 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-08-10 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-10 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-10 15:00:00
 • Проект на Договор по обособена позиция 1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-10 15:00:00
 • Проект на Договор по обособена позиция 2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-10 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-08-10 15:00:00
 • Заповед № 576 от 12.08.2016г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 15:00:00
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 15:00:00
 • Протокол от работата на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-01 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-09-01 17:00:00
 • Протокол от работата на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 15:00:00
 • Решение №21 за прекратяване на процедура по Обособена позиция №2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:00:00
 • Протокол от работата на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-13 15:00:00
 • Решение №22 от 13.09.16 г. за избор на изпълнител по обособена позиция №1

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-13 15:00:00
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-10-27 15:00:00
 • Договор №482 от 30.09.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 15:00:00