Община Тетевен

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Тетевен

Дата и час на публикуване: 2016-08-09 15:00:00Последна промяна: 2016-12-13 10:50:56
АОП номер: 00037-2016-0008 Статус: възложена

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001754
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 1563291.44 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-07 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-09 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-08-09 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-09 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-09 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-08-09 15:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-09 15:00:00
 • Приложения към обособена позиция 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-08-09 15:00:00
 • Приложения към обособена позиция 2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-08-09 15:00:00
 • Приложения към обособена позиция 3

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-08-09 15:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 17:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-16 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-21 17:00:00
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-27 17:00:00
 • Договор №583 от 19.10.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-10-19 15:00:00
 • Договор №588 от 04.11.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-04 15:00:00
 • Договор №589 от 04.11. 2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-04 15:00:00