Община Тетевен

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на община Тетевен - Многофамилна жилищна сграда Блок „Обединение“ с административен адрес: гр. Тетевен, ул. „Мария Михайлова“ № 2

Дата и час на публикуване: 2016-12-23 15:00:00Последна промяна: 2016-12-27 11:44:58
АОП номер: 00037-2016-0015 Статус: възложена

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на община Тетевен - Многофамилна жилищна сграда Блок „Обединение“ с административен адрес: гр. Тетевен, ул. „Мария Михайлова“ № 2

Индивидуален номер на процедурата: 0001819
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 920620.80 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-24 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-23 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-12-23 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-23 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-23 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-12-23 15:00:00
 • Енергийно обследване

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-12-27 11:44:54
 • Отваряне на Ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-01-25 15:20:15
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065500374
  Удостоверено време: 25.01.2017 15:20:15
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2017 13:20:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-09 15:07:24
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066459530
  Удостоверено време: 09.02.2017 15:07:24
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2017 13:07:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-09 15:07:27
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066459536
  Удостоверено време: 09.02.2017 15:07:27
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2017 13:07:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-09 15:07:32
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066459544
  Удостоверено време: 09.02.2017 15:07:32
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2017 13:07:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №6 за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-09 15:08:59
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066459673
  Удостоверено време: 09.02.2017 15:08:59
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2017 13:08:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-03-27 16:13:57
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068672805
  Удостоверено време: 27.03.2017 16:13:57
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2017 13:13:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №115/21.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-27 16:14:01
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068672810
  Удостоверено време: 27.03.2017 16:14:01
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2017 13:14:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори