Община Тетевен

Избор на оператор на Претоварна станция за твърди битови отпадъци на Община Тетевен

Дата и час на публикуване: 2016-12-07 17:00:00Последна промяна: 2016-12-14 11:29:25
АОП номер: 00037-2016-0013 Статус: възложена

Избор на оператор на Претоварна станция за твърди битови отпадъци на Община Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001775
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 480000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-11 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 17:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 17:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 17:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценовото предложение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 10:48:00
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065139786
  Удостоверено време: 16.01.2017 10:48:00
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 08:48:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 14:40:55
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065274099
  Удостоверено време: 19.01.2017 14:40:55
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 12:40:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 14:40:58
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065274103
  Удостоверено време: 19.01.2017 14:40:58
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 12:40:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-27 16:37:28
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065586211
  Удостоверено време: 27.01.2017 16:37:28
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2017 14:37:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-27 16:37:33
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065586214
  Удостоверено време: 27.01.2017 16:37:33
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2017 14:37:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №2/27.01.2017 г. за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-27 16:37:37
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065586220
  Удостоверено време: 27.01.2017 16:37:37
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2017 14:37:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 13:26:31
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068109743
  Удостоверено време: 13.03.2017 13:26:31
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 11:26:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №74/17.02.2017 г. с приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 13:28:44
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068109847
  Удостоверено време: 13.03.2017 13:28:44
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 11:28:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори