Община Тетевен

Изпълнение на периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Общинска администрация – Тетевен и второстепенните разпоредители с бюджет в Община Тетевен

Дата и час на публикуване: 2015-05-08 15:00:00Последна промяна: 2016-12-21 12:35:52
ID номер: 9041540 Статус: възложена

Изпълнение на периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Общинска администрация – Тетевен и второстепенните разпоредители с бюджет в Община Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001807
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 40000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30192000, 30197000, 30199000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-19 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-05-08 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-08 15:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-05-08 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-12 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-24 15:00:00