Община Тетевен

Изготвяне на Екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен план на община (ОУПО) Тетевен

Дата и час на публикуване: 2015-03-04 15:00:00Последна промяна: 2016-12-21 12:29:13
ID номер: 9039381 Статус: възложена

Изготвяне на Екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен план на община (ОУПО) Тетевен в процеса на неговото изработване във фази Предварителен проект и Окончателен проект. При изготвянето на ЕО на ОУПО Тетевен трябва да се вземат предвид целите, териториалния обхват и степента на подробност на ОУП, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на този план.

Индивидуален номер на процедурата: 0001806
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 50000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90720000, 90711000, 90712000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-13 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-04 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-04 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-21 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-05 15:00:00