Община Тетевен

Експлоатационна поддръжка на улично осветление в 13-те населени места на територията на община Тетевен

Дата и час на публикуване: 2015-12-08 15:00:00Последна промяна: 2016-12-09 09:18:44
Статус: възложена

Експлоатационна поддръжка на улично осветление в 13-те населени места на територията на община Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001723
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50232100
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-16 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 15:00:00
 • Съобщение до медиите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-28 15:00:00