Община Тетевен

Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на Община Тетевен

Дата и час на публикуване: 2015-04-16 15:00:00Последна промяна: 2016-12-08 14:22:49
ID номер: 9040827 Статус: възложена

Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на Община Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001713
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 77310000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-04-16 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-16 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-04-16 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-04-16 15:00:00
 • Съобщение до медиите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-04-16 15:00:00
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-12 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-13 14:21:00