Община Тетевен

Изпълнение на периодични доставки на строителни материали за нуждите на община Тетевен през 2015 год

Дата и час на публикуване: 2015-04-14 15:00:00Последна промяна: 2016-12-08 14:07:21
ID номер: 9040751 Статус: възложена

Изпълнение на периодични доставки на строителни материали за нуждите на община Тетевен през 2015 год

Индивидуален номер на процедурата: 0001711
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 44110000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-23 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-12 17:00:00
 • Сключен договор 202

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-17 15:00:00