Община Тетевен

Експлоатационна поддръжка на улично осветление в 13-те населени места на територията на Община Тетевен

Дата и час на публикуване: 2014-11-12 17:00:00Последна промяна: 2016-12-08 11:20:35
ID номер: 9035903 Статус: възложена

Експлоатационна поддръжка на улично осветление в 13-те населени места на територията на Община Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001697
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50232100
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-24 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 17:00:00
 • Покана за предоставяне на оферти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 17:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 17:00:00
 • Съобщение до медиите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 17:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 17:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-27 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-11 11:21:12