Община Тетевен

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти

Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:36:12Последна промяна: 2016-12-12 15:46:55
АОП номер: 00037-2016-0007 Статус: възложена

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Тетевен по 5 обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0001743
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 73132.50 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71520000, 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:36:12
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:36:12
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:36:12
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:36:12
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:36:12
 • Таблица Приложение 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:36:12
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-27 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-05-27 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-21 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-27 17:00:00
 • Решение 15 от 29.06.2016 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-29 15:43:00
 • Договор 393 от 03.08.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-03 15:43:57
 • Договор 400 от 15.08.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 15:44:28
 • Договор № 395

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-01 15:45:23
 • Договор № 389

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-27 15:46:01
 • Договор № 388

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-25 15:46:32
 • Информация за изпълнение на договор №393/03.08.2016 г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 16:35:27
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069592761
  Удостоверено време: 20.04.2017 16:35:27
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 13:35:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на Договор №400/15.08.2016 г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-26 16:22:32
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069777677
  Удостоверено време: 26.04.2017 16:22:32
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2017 13:22:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на Договор 388/25.07.2016

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-22 14:05:44
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071606639
  Удостоверено време: 22.06.2017 14:05:44
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2017 11:05:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори