Община Тетевен

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Тетевен

Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:10:05Последна промяна: 2016-12-12 15:33:31
АОП номер: 00037-2016-0006 Статус: приключена

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001742
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 2886296.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000, 45300000, 45320000, 71220000, 45421000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:10:05
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:10:05
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:10:05
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:10:05
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:10:05
 • Приложения към обособена позиция 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:10:05
 • Приложения към обособена позиция 3

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:10:05
 • Приложения към обособена позиция 4

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:10:05
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 17:00:00
 • Списък с документи към Протокол №1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-21 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-27 17:00:00
 • Приложение към Протокол №3

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-06-27 17:00:00
 • Решение №16

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-29 15:29:18
 • Договор 404 от 15.08.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 15:29:58
 • Договор 406 от 15.08.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 15:29:58
 • Договор № 383

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-25 15:32:05
 • Договор № 384

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-25 15:32:05
 • Договор № 354

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-18 15:33:14
 • Информация за изпълнение на договор №354 от 18.07.2016 г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-16 09:23:00
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067035745
  Удостоверено време: 16.02.2017 09:23:00
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2017 07:23:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор №404 от 15.08.2016 г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-16 13:06:47
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067053383
  Удостоверено време: 16.02.2017 13:06:47
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2017 11:06:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор №384/25.07.2016 г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 15:53:54
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069547660
  Удостоверено време: 19.04.2017 15:53:54
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 12:53:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор №406/15.08.2016 г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 15:53:58
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069547662
  Удостоверено време: 19.04.2017 15:53:58
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 12:53:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор №383/25.07.2016 г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 16:52:29
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070273117
  Удостоверено време: 16.05.2017 16:52:29
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 13:52:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори