Община Тетевен

Доставка на електрическа енергия за нуждите на община Тетевен

Дата и час на публикуване: 2016-04-12 14:37:18Последна промяна: 2016-12-12 14:46:17
АОП номер: 00037-2016-0005 Статус: възложена

Доставка на електрическа енергия за нуждите на община Тетевен – улично осветление, общински сгради, детски заведения и домашен социален патронаж, център за обществена подкрепа, дневен център за лица с увреждания, център за настаняване от семеен тип, намиращи се на територията на общината, включително съставните селища.

Индивидуален номер на процедурата: 0001740
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 336364.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 14:37:18
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 14:37:18
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 14:37:18
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 14:37:18
 • Отговор на запитване от 22.04.2016 г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-22 14:41:24
 • Отговор на запитване от 25.04.2016 г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 14:41:47
 • Писмо за промяна часа на отваряне на офертите съгласно чл. 68, ал. 2

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-05-10 14:42:14
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-17 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-03 17:00:00
 • Решение №13

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 14:45:15
 • Договор 394

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-01 14:45:53