Община Тетевен

Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Тетевен

Дата и час на публикуване: 2016-03-02 17:17:52Последна промяна: 2016-12-12 13:27:10
АОП номер: 00037-2016-0002 Статус: възложена

Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001735
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 2232000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 0511000, 90610000, 90611000, 90612000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-11 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-02 17:17:52
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-03-02 17:17:52
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-02 17:17:52
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-03-02 17:17:52
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-02 17:17:52
 • Справка съдове по населени места

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-03-02 17:17:52
 • График за сметосъбиране

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-03-02 17:17:52
 • Справка с улици за миене и метене

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-03-02 17:17:52
 • График за миене и метене на улици

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-03-02 17:17:52
 • Съобщение до медиите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-03-02 17:17:52
 • Отговор на запитване от 28.03.2016 г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-03-28 12:21:21
 • Отговор на запитване от 29.03.2016 г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-03-29 12:00:55
 • Отговор на запитване №1 от 05.04.2016 г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-05 15:00:00
 • Отговор на запитване №2 от 05.04.2016 г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-05 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-19 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-11 17:00:00
 • Решение № 11

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-17 17:00:00
 • Договор № 428

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-26 15:00:00
 • Приложения към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-26 15:00:00
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-09-02 17:00:00