Община Тетевен

Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на община Тетевен

Дата и час на публикуване: 2016-02-16 15:00:00Последна промяна: 2016-12-09 10:43:56
АОП номер: 00037-2016-0001 Статус: приключена

Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на община Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001728
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 100000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 77300000, 77310000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-15 12:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 15:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 15:00:00
 • Ценоразпис

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 15:00:00
 • Годишен манипулационен план

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 15:00:00
 • Съобщение до медиите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-15 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-03-15 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-22 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-25 17:00:00
 • Решение №6

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-03-29 17:00:00
 • Договор № 168

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 17:00:00
 • Информация за изпълнение на договор 168/01.04.2016 г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 16:39:31
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069592955
  Удостоверено време: 20.04.2017 16:39:31
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 13:39:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори