Община Тетевен

Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5)и ал. 2 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност, предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Тетевен

Дата и час на публикуване: 2015-12-30 15:00:00Последна промяна: 2016-12-09 10:32:50
АОП номер: 00037-2015-0011 Статус: възложена

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5)и ал. 2 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност, предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Тетевен“ със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:

 

· Блок "Обединение", град Тетевен, ул. „Мария Михайлова” № 2;

Обособена позиция2:
· Блок "Иглика", град Тетевен, жк. Пеновото № 11;

Обособена позиция3:
· Блок "Строител", град Тетевен, ул. „Равни камък” № 16А;

Обособена позиция 4:
· Блок „Синчец”, град Тетевен, жк. Пеновото № 9;

Обособена позиция 5:
· Блок "Иван Туйков", град Тетевен, жк. Пеновото № 6;

Обособена позиция 6:
· Блок "Еделвайс", град Тетевен, жк. Пеновото № 5;

Обособена позиция 7:
· Блок "Сава Младенов", град Тетевен, жк. Пеновото № 14;

Индивидуален номер на процедурата: 0001726
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 334282.26 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71000000, 71251000, 71620000, 71630000, 71314300, 71314310, 71631300
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-21 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 15:00:00
 • Съобщение до медиите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 15:00:00
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-01-15 10:08:07
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-08 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-08 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-07 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-10 17:00:00
 • Решение №4

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 15:00:00
 • Решение №5 за прекратяване на обособена позиция

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-23 17:00:00
 • Договор №154

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-25 15:00:00
 • Договор №155

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-25 15:00:00
 • Договор №156

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-29 15:50:00
 • Договор №185

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-08 16:37:56
 • Договор №186

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-08 16:37:56
 • Инф. за изпълнение на договор 154

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-13 15:45:11
 • Инф. за изпълнение на договор 155

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-13 15:45:11
 • Инф. за изпълнение на договор 156

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-13 15:45:11
 • Инф. за изпълнение на договор 185

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-13 15:45:11
 • Инф. за изпълнение на договор 186

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-13 15:45:11
 • Договор №492/31.10.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-03 15:00:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-03 15:00:00
 • Информация за изпълнение на договор №492/31.10.2016 г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 15:59:55
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069547958
  Удостоверено време: 19.04.2017 15:59:55
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 12:59:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори