Община Тетевен

Изработване на Общ устройствен план на община Тетевен

Дата и час на публикуване: 2014-12-30 15:00:00Последна промяна: 2016-12-08 12:46:13
АОП номер: 00037-2014-0022 Статус: възложена

Изработване на Общ устройствен план на община Тетевен

Индивидуален номер на процедурата: 0001705
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 250000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71410000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-30 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2014-12-30 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-12-30 15:00:00
 • Съобщение до медиите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-12-30 15:00:00
 • Отговор на запитване от 19.01.2015 г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-01-19 12:37:48
 • Отговор на запитване от 20.01.2015 г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-01-20 12:38:13
 • Отговор на запитване от 22.01.2015 г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-01-22 12:38:34
 • Отговор на запитване от 23.01.2015 г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-01-23 12:38:55
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-28 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-09 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-24 17:00:00
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-06 17:00:00
 • Решение №6

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-09 12:44:02
 • Договор №112

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-06 12:44:43
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-06 12:44:43
 • Предложение за изпълнение на поръчката

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-06 12:44:43