ЦСМП - Габрово

Вътрешен конкурентен избор към рамково споразумение СПОР 23/13.11.2019

Дата и час на публикуване: 2019-12-18 13:31:17
Документи
 • Покана за представяне на оферти

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 13:35:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114598748
  Удостоверено време: 18.12.2019 13:35:13
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 11:35:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за определяне на комисия за разглеждане и оценка на оферти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 13:42:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114599292
  Удостоверено време: 18.12.2019 13:42:49
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 11:42:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от комисия за разглеждане и класиране на оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 13:42:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114599298
  Удостоверено време: 18.12.2019 13:42:53
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 11:42:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 13:42:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114599306
  Удостоверено време: 18.12.2019 13:42:56
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 11:42:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП Габрово

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 13:45:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117367486
  Удостоверено време: 03.02.2020 13:45:15
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 11:45:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации - предложение за изпълнение към договор РД-04-9/01.02.2020г

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 13:45:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117367493
  Удостоверено време: 03.02.2020 13:45:22
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 11:45:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение към договор РД-04-9/01.02.2020

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 13:45:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117367504
  Удостоверено време: 03.02.2020 13:45:31
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 11:45:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка - доставка на автомобилно гориво 2020

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 13:45:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117367467
  Удостоверено време: 03.02.2020 13:45:03
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 11:45:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори