ЦСМП - Габрово

Вътрешен конкурентен избор към рамково споразумение СПОР 23/13.11.2019

Дата и час на публикуване: 2019-12-18 13:31:17
Документи
 • Покана за представяне на оферти

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 13:35:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114598748
  Удостоверено време: 18.12.2019 13:35:13
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 11:35:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за определяне на комисия за разглеждане и оценка на оферти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 13:42:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114599292
  Удостоверено време: 18.12.2019 13:42:49
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 11:42:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от комисия за разглеждане и класиране на оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 13:42:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114599298
  Удостоверено време: 18.12.2019 13:42:53
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 11:42:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 13:42:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114599306
  Удостоверено време: 18.12.2019 13:42:56
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 11:42:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори