ЦСМП - Габрово

Документация към вътрешен конкурентен избор(съгл. чл.82 ал.4 от ЗОП) за доставчик на автомобилни горива за ЦСМП в периода 01.-2.2017 до 31.01.2019г.

Дата и час на публикуване: 2017-01-20 13:35:06Последна промяна: 2017-02-02 09:14:22
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 13:35:06
 • Протокол от заседание на комисия за разглеждане и оценка на оферти по вътрешен конкурентен избор за Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП Габрово през периода 01.02.2017 до 31.01.2019г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-06 15:21:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066186030
  Удостоверено време: 06.02.2017 15:21:15
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2017 13:21:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия за разглеждане на оферти по вътрешен конкурентен избор за Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП Габрово през периода 01.02.2017 до 31.01.2019г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-06 15:21:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066186033
  Удостоверено време: 06.02.2017 15:21:19
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2017 13:21:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител за Доставка на автомобилни горива чрез катри за безналично плащане за нуждите на ЦСМП Габрово през периода 01.02.2017 до 31.01.2019г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-07 09:23:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066250496
  Удостоверено време: 07.02.2017 09:23:11
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2017 07:23:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с приложения за доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП Габрово през 2017 - 2019г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-24 11:27:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067470787
  Удостоверено време: 24.02.2017 11:27:40
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2017 09:27:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение №1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-05-15 10:13:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100671358
  Удостоверено време: 15.05.2019 10:13:06
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2019 07:13:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение №2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-05-30 11:09:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101730075
  Удостоверено време: 30.05.2019 11:09:16
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2019 08:09:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-01-31 15:16:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117137927
  Удостоверено време: 31.01.2020 15:16:32
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2020 13:16:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори