ЦСМП - Габрово

Застраховане КАСКО за автомобилите на ЦСМП Габрово за периода 01.04.2018 - 31.12.2018г(обособена позиция №1) и застраховане Професионална отговорност на медицински персонал за периода 01.04.2018 - 31.03.2019г(обособена позиция №2).

Дата и час на публикуване: 2018-03-12 09:27:41
Статус: приключена

 І. Застраховане „Каско на моторни превозни средства“ за автомобилите на ЦСМП Габрово за периода 01.04.2018 – 31.12.2018г. (обособена позиция №1):

 Приблизителна прогнозна стойност  – 20 000 лева за 15 автомобила;

II. Застраховане „Професионална отговорност на медицински персонал“ за периода 01.04.2018 – 31.03.2019г (обособена позиция №2):

 Приблизителна прогнозна стойност – 10 000 лева и численост на медицинския персонал 86 човека.

Индивидуален номер на процедурата: 0003505
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 30000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-22 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Георги Шандурков
 • Телефон/и за контакт: 066 802150
Документи
 • Заповед за публична обява за събиране на оферти за застрахонаве каксо и професионална отговорност

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 10:02:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078682816
  Удостоверено време: 12.03.2018 10:02:00
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 08:02:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие застраховане каско и професионална отговорност на медицински персонал

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 10:02:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078682831
  Удостоверено време: 12.03.2018 10:02:04
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 08:02:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява в АОП за събиране на оферти за застраховане каско и професионална отговорност 2018

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 10:29:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078684931
  Удостоверено време: 12.03.2018 10:29:45
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 08:29:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически данни на автомобили за застраховане каско 2018

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 10:43:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078685811
  Удостоверено време: 12.03.2018 10:43:08
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 08:43:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение за застраховане каско 2018

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 10:43:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078685815
  Удостоверено време: 12.03.2018 10:43:13
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 08:43:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за време и място на отваряне на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-03-23 12:29:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079534519
  Удостоверено време: 23.03.2018 12:29:56
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2018 10:29:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от оценяване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-03-28 15:11:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079942171
  Удостоверено време: 28.03.2018 15:11:19
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2018 12:11:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне изпълнител на застраховане каско и проф. отговорност на мед. персонал 2018

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-03-28 15:11:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079942181
  Удостоверено време: 28.03.2018 15:11:22
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2018 12:11:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на ОП1 от обществена поръчка за застраховане

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-03-28 15:11:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079942192
  Удостоверено време: 28.03.2018 15:11:28
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2018 12:11:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия за оценка и класиране на оферти за застраховане

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-04-04 10:45:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080479378
  Удостоверено време: 04.04.2018 10:45:30
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2018 07:45:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за сключване на застраховка професионална отговорност на медицински персонал

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-04-04 10:45:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080479381
  Удостоверено време: 04.04.2018 10:45:33
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2018 07:45:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение към договор за застраховка професионална отговорност на мед. персонал

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-04-04 10:45:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080479391
  Удостоверено време: 04.04.2018 10:45:37
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2018 07:45:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение към договор за застраховка проф. отговорност на мед. персонал

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-04-04 10:45:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080479402
  Удостоверено време: 04.04.2018 10:45:40
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2018 07:45:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори