ЦСМП - Габрово

Застраховане "Гражданска отговорност на автомобилистите"(обособена позиция №1) и застраховане "Злополука за лица в превозни средства" (обособена позиция №2) за автомобилите на ЦСМП Габрово за периода 01.01.2018 до 31.12.2018г.

Дата и час на публикуване: 2017-12-21 14:49:50Последна промяна: 2018-01-12 14:42:56
ID номер: 3245 Статус: възложена

Обособена позиция № 1: Застраховане "Гражданска отговорност на автомобилистите" за  15 броя автомобили на ЦСМП Габрово за периода 01.01.2018 до 31.12.2018г. - прогнозна стойност 5000лева

Обособена позиция № 2 : Застраховане "Злополука за лица в превозни средства"  за 58 места в автомобилите на ЦСМП Габрово за периода 01.01.2018 до 31.12.2018г. - прогнозна стойност 700лева

Индивидуален номер на процедурата: 0003245
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 5700.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Георги Димитров Шандурков
 • Телефон/и за контакт: 066 802150, 089 3445111
Документи
 • Документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за услуга с предмет: Застраховане "Гражданска отговорност на автомобилистите" и застраховане "Злополука за лица в превозни средства" за автомобилите на ЦСМП Габрово за периода 01.01.2018 до 31.12.2018г

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-21 15:33:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076403684
  Удостоверено време: 21.12.2017 15:33:06
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2017 13:33:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед №45/2017 за откриване на процедура

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-12-21 15:34:45
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076403771
  Удостоверено време: 21.12.2017 15:34:45
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2017 13:34:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед №46/2017 за публикуване на обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-12-21 15:35:46
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076403817
  Удостоверено време: 21.12.2017 15:35:46
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2017 13:35:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява в РОП на АОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-12-21 15:36:49
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076403854
  Удостоверено време: 21.12.2017 15:36:49
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2017 13:36:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификация автомобили

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-12-21 15:37:38
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076403884
  Удостоверено време: 21.12.2017 15:37:38
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2017 13:37:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Таблица - ценово предложение по обособена позиция №1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-12-21 15:38:23
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076403922
  Удостоверено време: 21.12.2017 15:38:23
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2017 13:38:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед №49/2017 за удължаване срока за събиране на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-12-28 15:21:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076532258
  Удостоверено време: 28.12.2017 15:21:09
  Удостоверено време по UTC: 28.12.2017 13:21:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за удължаване срока за събиране на оферти за застраховане Гражданска отговорност и Злополука 2018

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2017-12-28 15:21:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076532259
  Удостоверено време: 28.12.2017 15:21:12
  Удостоверено време по UTC: 28.12.2017 13:21:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед №3/2018 за определяне на комисия за разглеждане и класиране на оферти за застраховане 2018

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-01-05 07:55:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076695575
  Удостоверено време: 05.01.2018 07:55:47
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2018 05:55:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от комисия за оценка и класиране на оферти за Застраховане 2018

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-09 09:44:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076786885
  Удостоверено време: 09.01.2018 09:44:13
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2018 07:44:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне изпълнител на обществена поръчка застраховане 2018

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-01-09 09:45:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076786911
  Удостоверено време: 09.01.2018 09:45:10
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2018 07:45:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор застраховане Злополука на лица в превозни средства 2018

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 14:51:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076883604
  Удостоверено време: 12.01.2018 14:51:31
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 12:51:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение застраховка злополука 2018

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 14:51:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076883609
  Удостоверено време: 12.01.2018 14:51:33
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 12:51:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение застраховки 2018

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 14:51:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076883613
  Удостоверено време: 12.01.2018 14:51:36
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 12:51:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор застраховане Гражданска отговорност 2018

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 14:51:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076883614
  Удостоверено време: 12.01.2018 14:51:39
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 12:51:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение застраховка Гражданска отговорност 2018

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 14:51:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076883616
  Удостоверено време: 12.01.2018 14:51:42
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 12:51:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори