ЦСМП - Габрово

Изработване и доставака на ваучери(чекове) за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово за периода 01.01.2018 до 31.12.2018г.

Дата и час на публикуване: 2017-12-12 10:10:13Последна промяна: 2018-01-12 14:56:03
ID номер: 9071444 Статус: възложена

Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово за периода 01.01.2018 до 31.12.2018г

Индивидуален номер на процедурата: 0003215
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 68000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22440000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-22 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Георги Димитров Шандурков
 • Телефон/и за контакт: 066 802150, 089 3445111
Документи
 • Обява за публикуване на покана за събиране на оферти за изработване и доставка на ваучери

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-12-12 10:10:13
 • Документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за доставка чрез покупка с предмет: Изработване и доставка на ваучери(чекове) за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово за периода 01.01.2018 до 31.12.2018г.

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-12 10:01:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076170605
  Удостоверено време: 12.12.2017 10:01:32
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2017 08:01:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за определяне на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за изработване и доставка на ваучери 2018

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-12-28 12:57:25
  Дата и час на промяна: 2017-12-28 14:24:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076531386
  Удостоверено време: 28.12.2017 14:24:26
  Удостоверено време по UTC: 28.12.2017 12:24:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока за събиране на оферти за изработване и доставка на ваучери 2018

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2017-12-28 14:28:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076531433
  Удостоверено време: 28.12.2017 14:28:49
  Удостоверено време по UTC: 28.12.2017 12:28:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед №2/2018 за определяне на комисия за разглеждане и класиране на оферти за Изработване и доставака на ваучери 2018

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-05 07:53:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076695547
  Удостоверено време: 05.01.2018 07:53:51
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2018 05:53:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от комисия за оценка и класиране на оферти за Изработване и доставка на ваучери 2018

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-09 09:40:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076786775
  Удостоверено време: 09.01.2018 09:40:44
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2018 07:40:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка за Изработване и доставка на ваучери 2018

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-09 09:43:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076786851
  Удостоверено време: 09.01.2018 09:43:02
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2018 07:43:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал ЦСМП Габрово 2018

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 14:29:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076882785
  Удостоверено време: 12.01.2018 14:29:54
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 12:29:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение към договор за изработване и доставка на ваучери за храна 2018

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 14:29:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076882791
  Удостоверено време: 12.01.2018 14:29:59
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 12:29:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение към договор за доставка на ваучери 2018

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 14:30:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076882793
  Удостоверено време: 12.01.2018 14:30:02
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 12:30:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ваучери СБКО 2018

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-19 15:04:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077060417
  Удостоверено време: 19.01.2018 15:04:22
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2018 13:04:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение ваучери СБКО 2018

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-19 15:04:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077060422
  Удостоверено време: 19.01.2018 15:04:25
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2018 13:04:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение ваучери СБКО 2018

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-19 15:04:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077060425
  Удостоверено време: 19.01.2018 15:04:28
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2018 13:04:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори