ЦСМП - Габрово

Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал(обособена позиция №1) и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП(обособена позиция №2) за периода 01.01. до 31.12.2017г.

Дата и час на публикуване: 2016-12-13 15:23:29Последна промяна: 2017-01-11 15:18:19
ID номер: 9059882 Статус: затворена

Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал(обособена позиция №1) и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП(обособена позиция №2) за периода 01.01. до 31.12.2017г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001770
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 68000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22440000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-28 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Георги Димитров Шандурков
 • Телефон/и за контакт: 066 802150
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-13 15:14:46
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-13 15:14:46
 • Информация за удължаване на срока за събиране на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-12-23 11:43:59
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062182580
  Удостоверено време: 23.12.2016 11:43:59
  Удостоверено време по UTC: 23.12.2016 09:43:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед на възложителя за определяне на комисия по чл.103 ал.1 от ЗОп и чл.51 ал.1 от ППЗОП

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-12-30 11:45:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063299298
  Удостоверено време: 30.12.2016 11:45:59
  Удостоверено време по UTC: 30.12.2016 09:45:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от разглеждане и оценка на оферти за "Изработване и доставака на ваучери за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово за периода 01.01.2017 до 31.12.2017г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-11 13:57:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064970438
  Удостоверено време: 11.01.2017 13:57:21
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2017 11:57:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне изпълнител за Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово през периода 01.01.2017 до 31.12.2017

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-01-11 16:14:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064976263
  Удостоверено време: 11.01.2017 16:14:40
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2017 14:14:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал в ЦСМП Габрово през 2017г

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 11:46:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065308425
  Удостоверено време: 20.01.2017 11:46:54
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2017 09:46:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение към договор за изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал в ЦСМП Габрово през 2017г

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 11:48:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065308477
  Удостоверено време: 20.01.2017 11:48:11
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2017 09:48:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение към договор за изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал в ЦСМП Габрово през 2017г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 11:49:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065308538
  Удостоверено време: 20.01.2017 11:49:28
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2017 09:49:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за изработване и доставка на ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово през 2017

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 11:50:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065308612
  Удостоверено време: 20.01.2017 11:50:51
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2017 09:50:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение към Договор за изработване и доставка на ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово през 2017

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 11:51:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065308646
  Удостоверено време: 20.01.2017 11:51:37
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2017 09:51:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение към Договор за изработване и доставка на ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово през 2017

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 11:52:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065308666
  Удостоверено време: 20.01.2017 11:52:13
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2017 09:52:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори