ЦСМП - Габрово

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: приключена

Застраховане КАСКО за автомобилите на ЦСМП Габрово за периода 01.04.2018 - 31.12.2018г(обособена позиция №1) и застраховане Професионална отговорност на медицински

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-22 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-12 09:27:41
ID номер: 3245статус: възложена

Застраховане "Гражданска отговорност на автомобилистите"(обособена позиция №1) и застраховане "Злополука за лица в превозни средства" (обособена позиция

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2017-12-21 14:49:50
ID номер: 9071444статус: възложена

Изработване и доставака на ваучери(чекове) за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово за периода 01.01.2018 до 31.12.2018г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-22 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-12 10:10:13
ID номер: 9059882статус: затворена

Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал(обособена позиция №1) и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП(обособена позиция №2) за периода 01.01. до

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-28 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-13 15:23:29