ЦСМП - Габрово

Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово през периода 01.01.2021 - 31.12.2021г.

Дата и час на публикуване: 2021-01-07 08:27:19Последна промяна: 2021-01-07 08:26:55
АОП номер: 00337-2021-0001 Статус: възложена

Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово през периода 01.01.2021 - 31.12.2021г.

Индивидуален номер на процедурата: 0006626
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 102000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22440000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-01-29 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Георги Димитров Шандурков
  • Телефон/и за контакт: +359 66802150; +359 893445111
Документи