ЦСМП - Габрово

Изработване и доставка на ваучери за храна дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово през периода 01.01. - 31.12.2020г.

Дата и час на публикуване: 2019-11-27 16:43:41Последна промяна: 2019-11-27 08:53:48
Статус: възложена

Изработване и периодични доставки след предварителна заявка за вид(номинал), брой и стойност на ваучери по обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0005746
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 96000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22440000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-23 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Георги Димитров Шандурков
 • Телефон/и за контакт: +359 66 +359 893445111
Документи
 • Образци ЕЕДОП - формат pdf, xml

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2019-11-27 16:43:49
  Дата и час на промяна: 2019-11-29 15:07:17
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113332299
  Удостоверено време: 29.11.2019 15:07:17
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2019 13:07:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-01-70/ 28.11.2019г. за откриване на процедурата

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-11-27 16:43:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113255867
  Удостоверено време: 27.11.2019 16:43:52
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2019 14:43:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура ваучери 2020

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-27 16:43:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113255871
  Удостоверено време: 27.11.2019 16:43:55
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2019 14:43:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка ваучери 2020

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-11-27 16:43:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113255872
  Удостоверено време: 27.11.2019 16:43:58
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2019 14:43:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация и образци за участие в процедура ваучери 2020

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-27 16:44:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113255875
  Удостоверено време: 27.11.2019 16:44:01
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2019 14:44:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Коригиран вариант на приложение №6 - ценово предложение с добавен ред "Предлагана цена"

  Вид на документа: Променена документация за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-11-29 15:09:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113332437
  Удостоверено време: 29.11.2019 15:09:28
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2019 13:09:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Коригирани ЕЕДОП и приложение №6 образец на ценово предложение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-29 16:02:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113335557
  Удостоверено време: 29.11.2019 16:02:01
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2019 14:02:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-27 13:22:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115102534
  Удостоверено време: 27.12.2019 13:22:39
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2019 11:22:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата и час на отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-12-27 13:22:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115102555
  Удостоверено време: 27.12.2019 13:22:52
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2019 11:22:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2 от класиране на ценови предложения

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 13:36:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115526401
  Удостоверено време: 06.01.2020 13:36:01
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 11:36:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за провеждане на публичен жребий по обособена позиция №1

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 13:36:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115526406
  Удостоверено време: 06.01.2020 13:36:05
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 11:36:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от проведен жребий ваучери 2020

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-10 15:42:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115932930
  Удостоверено време: 10.01.2020 15:42:00
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2020 13:42:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-10 15:42:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115932931
  Удостоверено време: 10.01.2020 15:42:04
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2020 13:42:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-10 15:42:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115932939
  Удостоверено време: 10.01.2020 15:42:08
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2020 13:42:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал в ЦСМП Габрово през 2020г с техническо и ценово предложение.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-17 13:49:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116390379
  Удостоверено време: 17.01.2020 13:49:36
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2020 11:49:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за изработване и доставка на ваучери от СБКО с техническо и ценово предложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-22 11:49:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116545951
  Удостоверено време: 22.01.2020 11:49:30
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2020 09:49:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори