ЦСМП - Габрово

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 00337 2019 0001статус: възложена

Изработване и Доставка на ваучери за храна и ваучери от СБКО в ЦСМП Габрово през 2019

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-21 14:09:10