ЦСМП - Габрово

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 00337-2021-0001статус: възложена

Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово през периода 01.01.2021 - 31.12.2021г.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2021-01-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2021-01-07 08:27:19
статус: приключена

Изработване и доставка на ваучери за храна дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово през периода 01.01. - 31.12.2020г.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-27 16:43:41
АОП номер: 00337 2019 0001статус: приключена

Изработване и Доставка на ваучери за храна и ваучери от СБКО в ЦСМП Габрово през 2019

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-21 14:09:10