ЦСМП - Габрово

Доставка на автомобилни горива (дизел и бензин А95Н), чрез бензиностанциите на изпълнителя най-малко в градовете Габрово, Севлиево, Дрянов, Трявна, при осигурен 24 часов достъп всеки ден от годината

Дата и час на публикуване: 2015-11-30 11:10:35Последна промяна: 2016-05-29 11:14:59
Статус: възложена

Доставка на автомобилни горива (дизел и бензин А95Н), чрез бензиностанциите на изпълнителя най-малко в градовете Габрово, Севлиево, Дрянов, Трявна, при осигурен 24 часов достъп всеки ден от годината 

Индивидуален номер на процедурата: 0000880
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 52000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09000000, 09132100, 09134200
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-14 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Шандруков
 • Телефон/и за контакт: 066802150
Документи
 • Заповед за публикуване на обществена поръчка, чрез Публична покана

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 11:10:35
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 11:10:35
 • Указания и приложения към публичната покана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 11:10:35
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 14:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-28 11:14:35