ЦСМП - Габрово

Изработване и доставка по предварителна зявка на ваучери (чекове) за храна с номинал от 2лв. за дежурен персонал в ЦСМП Габрово през 2016г.

Дата и час на публикуване: 2015-11-30 10:57:36Последна промяна: 2016-05-29 11:06:42
Статус: възложена

Изработване и доставка по предварителна зявка на ваучери (чекове) за храна с номинал от 2лв. за дежурен персонал в ЦСМП Габрово през 2016г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000877
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 25000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22440000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-14 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Шандруков
 • Телефон/и за контакт: 066802150
Документи
 • Заповед за публикуване на обществена поръчка, чрез Публична покана

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 10:57:36
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 10:57:36
 • Указания и приложения към публичната покана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 10:57:36
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 11:05:26
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 11:06:27