ЦСМП - Габрово

Доставка на един брой автомобил със специално предназначение - линейка тип "В" съгл. БДС EN 1789:2007+А1=2010

Дата и час на публикуване: 2014-10-27 10:36:22Последна промяна: 2016-05-29 10:46:00
Статус: възложена

Доставка на един брой автомобил със специално предназначение - линейка тип "В" съгл. БДС EN 1789:2007+А1=2010

Индивидуален номер на процедурата: 0000875
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 341114121
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-10 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Шандруков
 • Телефон/и за контакт: 066802150
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-10-27 10:36:22
 • Указания и приложения към публичната покана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-27 10:36:22
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-10-28 10:39:51
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-10-28 10:39:51
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2014-11-07 10:43:32
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2014-11-07 10:43:32
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-11 11:44:43
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-20 10:45:44