ЦСМП - Габрово

Доставка на 2 (Два) броя мултифункционални медицински апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент и 4 (Четири) броя преносими апарати за електрокардиография

Дата и час на публикуване: 2014-11-26 10:27:29Последна промяна: 2016-05-29 10:31:54
Статус: възложена

Доставка на 2 (Два) броя мултифункционални медицински апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент и 4 (Четири) броя преносими апарати за електрокардиография

Индивидуален номер на процедурата: 0000874
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 20000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-15 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Шандруков
 • Телефон/и за контакт: 066802150
Документи
 • Заповед за публикуване на обществена поръчка, чрез Публична покана

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2014-11-26 10:27:29
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-26 10:27:29
 • Указания и приложения към публичната покана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-26 10:27:29
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-16 11:30:53
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-17 10:31:50