ЦСМП - Габрово

Изработване и периодична доставка по предварителна заявка на ваучери (чекове) за храна с номинал от 2лв. за дежурен персонал в ЦСМП Габрово през 2015г.

Дата и час на публикуване: 2014-11-20 10:18:51Последна промяна: 2016-05-29 10:22:41
Статус: възложена

Изработване и периодична доставка по предварителна заявка на ваучери (чекове) за храна с номинал от 2лв. за дежурен персонал в ЦСМП Габрово през 2015г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000873
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 25000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22440000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-10 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Шандруков
 • Телефон/и за контакт: 066802150
Документи
 • Заповед за откриване на процедура, чрез Публична покана

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2014-11-20 10:18:51
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-20 10:18:51
 • Указания и приложения към публичната покана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-20 10:18:51
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-11 15:21:31
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-19 15:21:31